Tough Viking Kids

Startregistrering och uthämtning av pannband

Kids-registrering sker på lördagen vid Kids-starten vid Sjöhistoriska Museet. Tänk på att ni måste skriva på ansvarsförsäkran för barnen. Ett per barn. Ladda ner och skriv ut den här.

Möjlighet att handla Produkter från Tough Viking Kids kollektionen finns vid starten.

Kläder beställda i samband med anmälan hämtas ut vid nummerlappsutdelningen.

Sjukvård finns i start- och målområde. Det finns också ambulans på plats, samt mobil sjukvårdspersonal på vespor. Alla sjukvårdare har tillgång till hjärtstartare.

Wasa Sandwich
Alla barn som springer får en Wasa Sandwich efter loppet!

Starter
Var tionde minut från kl 11.00.
Ansvars- och villkorsblankett
När ni hämtar ut era barns startkitt måste ni lämna in en ansvarsförsäkran där ni tar fullt eget ansvar för ert barn samt att Tough Viking har rätt att använda alla bilder och videos som vi tar till dokumentation och marknadsföring av Tough Viking Kids inför kommande år. Detta är ett krav och utan påskriven ansvarsförsäkran ingen start. En blankett per barn. En blankett per barn. Ladda ner den här
Övrigt
Barn får springa med sina föräldrar.
Alla barn får ett headband samt medalj.
Ingen tidtagning.

KIDS KUNGLIGA DJURGÅRDEN (25 AUGUSTI 2018) 1.5 KM 295 SEK

SIGN UP

Hinderbana för barn

SAMARBETSPARTNER

backstrom_sponslogos_platta