INFÖR DITT RACE
2Tough Viking Malmö 2015 -278

 • Var beredd på en riktig utmaning då vi kommer testa din styrka och uthållighet.
 • Det är stor skillnad på att springa 8-15 km på platt mark jämfört med att deltaga i ett backigt race med 20-40 massiva hinder utmed hela banan. Träna!
 • Styrka i armar och händer krävs för att klara flera av våra hinder. Träna gärna repklättring och roman rings inför ditt race.
 • Ta det i din egen takt och rusa inte i början utan öka hellre farten i slutet på loppet.
 • Banan är bemannad från början till slut så du kan alltid få hjälp och råd från våra värdar om du behöver.

Vid tillbud/olycka

 • Våra hindervärdar är utrustade med kommunikationsradio som snabbt kan kalla på våra sjukvårdsteam som är mobila.
 • Vid start/målområdet har vi sjukvårdstält som är bemannade och här kan du få hjälp med allt från mindre plåster till mer allvarliga behov. De har även fleecefiltar vid nedkylning.
 • Vi har en fullt utrustad och bemannad eventambulans på plats i start/målområdet.
 • Hjälp varandra och kalla på hjälp så snabbt som möjligt vid tillbud.

SÄKERHET & FÖRBEREDELSER 

Generellt

 • Gå igenom bankartan innan racet så du vet vilka hinder som du har att förvänta dig.
 • Varje hinder har 1-2 hindervärdar (i västar) som kan ge dig tips och råd för hur du bäst tar dig över hindret om du behöver.
 • Du kan alltid välja att inte genomföra ett hinder och istället ta en ”bestraffning” som består i straffrundor.. Hindervärden instruerar dig.
 • Du deltager på din egen risk.

Rekommenderad utrustning och klädsel

 • Det är smart att ha springa i långa tights och långärmad tröja som skydd.
 • Du kommer att vara våt största delen av racet så din klädsel bör vara tight och funktionell. Vi avråder från kläder i bomull.
 • Var noga med ditt val av skor. Banan är hal och lerig och flera av hindren, som exempelvis vår springramp, kräver bra fäste.
 • Handskar med bra grepp rekommenderas (säljes på plats för de som inte har).
 • Efter loppet: ha alltid torra och värma kläder att tillgå.

GETTING READY FOR THE RACE

 • You are up for a real challenge that will test your strength and mind.
 • It is a totally different deal to run 8-15 km on flat ground than to participate in a Tough Viking race where the course is not only hilly and have 20-40 obstacles around the course.
 • Arm and grip strength is needed on several climbing obstacles. Train like roman rings and rope climbing.
 • Take it at your own pace and do not rush away the first few kilometres as the race is long.
 • The course is manned from start to finished so you can always ask for help and advise.

SAFETY PRECAUTIONS & PRE RACE PREPARATIONS 

General

 • Go through the map and the course including the obstacles so you know what you are up for.
 • Each obstacle has 1-2 obstacle captains (in vests) and they can help you with tips regarding the best way to claim the obstacle.
 • You can always choose not to complete an obstacle and instead do an alternative “punishment” as penalty runs. The obstacle captain will instruct you.
 • You participate at your own risk.

In case of an accident

 • Each obstacle has 1-2 obstacle captains that are equipped with radio and can call for our mobile health care professional teams that can help you within minutes.
 • At the start/finish area we have healthcare tents that are manned with health care professionals that assist you with everything from smaller band aids to more serious cases. They also have fleece blankets if you are cold.
 • We have a fully equipped event ambulance at the start/finish area.
 • Each obstacle that has water is also manned with a trained rescue swimmer.
 • Help each other and call for help if you see something.

Recommended clothing & gear

 • It is wise to use long legged tights and long armed tight sweaters to protect your body.
 • You will be wet most part of the race so the clothing should be tight and made of functional fabrics (stay away from cotton).
 • Make a good shoe selection: the course is muddy, you will run through water and some obstacles as the running ramp are slippery.
 • We recommend to use gloves to improve your grip (we sell at the start if you do not have).
 • Some participants choose to use a protective helmet. If you use one, be sure that it is light and functional.
 • After the race: have warm and dry clothing to change to.