VILLKOR FÖR DELTAGANDE I TOUGH VIKING

Läs noga genom villkor för deltagande. Genom att anmäla dig till en tävling så medger du att du har läst och förstått villkoren samt att du är bunden av dessa.

 Åldersgräns

Åldersgränsen för att delta i Tough Viking är 18 år. Man kan som 16-åring delta med föräldrars tillstånd. Fullmakt krävs då.

Anmälan

 • Anmälan till Tough Viking sker uteslutande på toughviking.se .com . no .fi eller .fr.
 • Av säkerhetsskäl kan Tough Viking behöva begränsa antalet deltagare.
 • Identitetskontroll mot uppvisande av giltig legitimation kommer att göras på tävlingsdagen på platsen för uthämtning av startkuvert.
 • Ingen deltagare får hämta ut sitt startkuvert utan giltig legitimation. Utan giltig legitimation får inte deltagaren starta i Tough Viking. Ingen återbetalning av startavgiften sker om ID saknas.
 • Deltagaren väljer en starttid vid anmälan. Tough Viking har om det behövs rätt att ändra denna starttid.
 • Köpta biljetter återbetalas ej.

Generellt

 • Deltagare måste följa och får ej avvika från den snitslade tävlingsbanan.
 • Deltagare måste ovillkorligen acceptera anvisningar på banan och vid varje hinder från funktionärer, samt medlemmar från Tough Vikings organisation.
 • Alla deltagare måste göra det angivna straffet vid respektive hinder om de inte klarar ett hinder.
 • I inget av Tough Vikings hinder får man dyka med huvudet först.
 • I Tough Vikings slide-hinder måste man åka med fötterna först. Det är alltså inte tillåtet att åka med huvudet först.
 • Maxtid: Banorna stängs 2,5 timme (5-10km loppen) respektive 3 timmar (15km) efter sista start.

Ansvar och risk

 • Deltagaren är medveten om att Tough Viking är en stor fysisk ansträngning under 8-15 km inkluderat 20-40 hinder. Notera att detta är betydligt mer utmanande än att springa 8-15 km på platt mark utan utmanande hinder.
 • Deltagare tävlar på egen risk och har inte rätt att rikta några som helst krav mot varken Tough Viking eller markägaren före, under eller efter loppet. Deltagaren ska på bästa sätt förbereda sig för loppet genom träning, samt att ta del av den information som kommuniceras och publiceras före loppet.
 • Alla deltagare måste vara simkunniga och kunna simma minst 50 meter i djupt vatten och kallt vatten.
 • Hinder som har ljuseffekter rekommenderas inte för deltagare som har epilepsi.
 • Hinder i trånga utrymmen som t ex krypa i rör rekommenderas inte för deltagare med klaustrofobi eller astma.

Försäkring

 • Vi rekommenderar varje deltagare att teckna en separat olycksfallsförsäkring.

Skor och kläder

 • Alla deltagare måste använda skor.
 • Spikskor är inte tillåtet att använda. Du förstör hindren samt riskerar att skada din medtävlande. Upptäcks någon med spikskor kommer denna att avvisas från banan, utan möjlighet till återbetalning.
 • Dräkter eller kostymer ska utformas så de inte utgör en fara för deltagaren eller andra.
 • Vi rekommenderar alla att delta i kläder tillverkade av funktionsmaterial. Undvik bomull då du kommer vara våt under större delen av loppet. Deltagare får inte delta i Tough Viking utan kläder på underkroppen.
 • Tough Viking rekommenderar att deltagaren använder handskar med gummigrepp för att skydda händer samt säkerställa bästa möjliga grepp på våta hinder. Handskar kommer att finnas att köpa på plats på tävlingen.

  Arrangör

  Tough Viking anordnas av det svenska företaget Tough Viking AB. Företagsuppgifter:
  Tough Viking AB
  Erik Dahlbergsgatan 46
  115 57 Stockholm
  Sverige
  Organisationsnummer: 556888-4158
  VAT nr: SE 556888 4158 01

Alkohol och droger

 • Deltagare, och publik, får inte vara påverkade av alkohol eller droger.

Elit-deltagare

 • Deltagare som är anmälda och tävlar i elitgruppen får inte hjälpa varandra på något sätt på banan eller vid hindren.
 • Deltagare som är anmälda och tävlar i elitgruppen skall alltid i största möjliga mån genomföra hindret så nära mitten av hindret som möjligt.
 • Elit-deltagare måste göra ett helhjärtat försök på varje hinder. Om deltagaren inte klarar hindret ska hindrets ”penalty” genomföras. Detta är beroende på hinder antingen 5 straffrundor på en kort snitslad bana. Funktionärer vid varje hinder kan rapportera eventuellt fusk.
 • Deltagare som är anmälda och tävlar i elitgruppen får inte erhålla någon extern hjälp alls under tävlingen.
 • Följer inte deltagare som är anmälda och tävlar i elitgruppen reglerna kan de diskvalificeras.
 • Anmäler man sig till Elite så tävlar man endast i Elite-klassen och inte i en åldersklass.

Miljö och skräp

 • Alla deltagare ska kasta skräp i de avfallskorgar som finns i start- och målområdet, samt vid varje hinder. Deltagare kan diskvalificeras om inte detta sker.

Avbryta tävling

 • Om deltagaren vill eller måsta avbryta tävlingen sker detta helst vid ett hinder. Funktionären vid hindret tar då av deltagarens tidchip och meddelar Tough Vikings tävlingsorganisation att deltagaren avbrutit tävlingen.

Sjukvård och säkerhet

 • På plats på tävlingen finns sjukvård i form av mobila sjukvårdsteam, ambulans samt sjukvårdstält med nödvändig akut sjukvård med sjukvårdsutbildad personal. Samtliga hindervärdar är utrustade med kommunikationsradios/mobiltelefoner och kan kalla på sjukvård som kommer till hindret.

Personlig egendom

 • Tough Viking ansvarar inte för stöld, brott eller förlust av personlig egendom under loppet. Det åligger därför varje deltagare om den anser det nödvändigt att teckna en egen försäkring som täcker detta.

Bandragning, hinder och vattenstationer

 • Deltagaren samtycker till att Tough Viking närsomhelst kan ändra bandragning (längd och form), hinder (antal och form) eller vattenstationer (antal och placering). De bankartor som publicerar ska ses som en skiss för hur loppet skulle kunna se ut. Hinder kan läggas till och andra kan tas bort från dessa skisser utan att deltagaren kan rikta några som helst krav på ersättning eller motsvarande mot Tough Viking.

Bilder och videos

 • Bilder och videos som tas på deltagaren under tävlingen tillhör Tough Viking och deltagaren samtycker via att anmäla sig till Tough Viking att Tough Viking har rätt att använda dessa bilder hur Tough Viking än önskar. Detta innefattar även att Tough Viking får använda bilderna i marknadsföring utan att ersättning utgår till deltagaren.

Tidchip och tidtagning

 • Varje deltagare får ett startchip som ska placeras runt den högra ankeln.

Personuppgifter

 • Tough Viking har rätt att i sin verksamhet samla in och behandla deltagarnas personuppgifter. Tough Viking har också rätt att göra utskick till deltagarna i marknadsföringssyfte.

Force Majeure

 • Tough Viking har rätt att på grund av t ex krig, upplopp, brand, naturkatastrof (som översvämning, orkan, jordbävning), extremt väder, explosioner, strejk, epidemier, nya lagar som förbjuder hinderbanelopp, beslut eller rekommendationer från myndigheter och annat liknande ställa in eller skjuta upp tävlingen/tävlingarna till senare datum. Om tävlingen/tävlingarna ställs in har Tough Viking ingen skyldighet att återbetala deltagaravgiften och om tävlingen/tävlingarna skjuts upp till ett senare datum får du möjlighet att starta i Tough Viking-tävling vid senare tillfälle.

Övrigt

 • Deltagare kan diskvalificeras och avvisas om de uppvisar farligt eller aggressivt beteende på banan, vid hindren eller inte följer de riktlinjer som beskrivs ovan.
 • Vid dåligt väder har Tough Viking rätt att senarelägga tävlingen eller avbryta den. Deltagaravgiften återbetalas då inte.
 • Alla deltagare måste följa lokala lagar och uppföra sig ansvarsfullt och respektfullt mot övriga deltagare, publik och arrangör.