INFORMASJON

Tough Viking er Nordens største og mest brutale hinderløp og består av harde, våte og utfordrende kilometere med mengder av brutalt store hinder, designet av spesialister fra marinen. Hindrene er konstruert for å gi deltakerne maksimal utfordring og består blant annet av is, barbed wires, leire og monkeybar.

LØPSBANEN

Løpsbanen er tapet. Deltakerne må følge den tapede løypen. Deltakere som ikke følger den tapede løypen vil bli diskvalifisert. Det vil være to drikkestasjoner langs løypen.

LATCH TIMES

Første start foregår 10:00 og siste start 14:00.-15:00.

DELTAKERE ANSVAR

Hver deltaker er pålagt å kjenne til reglene for konkurransen og underlegge seg dem. Deltakerne deltar i Tough Viking på egen risiko. Alle deltakere må vise respekt for andre deltakere, konkurranses ledelse, tilskuere og husene ved siden av banen. Hver deltaker er etter beste evne pliktig til å hjelpe en annen student som har blitt skadet, syk, eller trenger en annen øyeblikkelig hjelp eller assistanse. Deltakerne må ikke kaste søppel i naturen. Dersom et lag kaster søppel i naturen, vil laget bli diskvalifisert.

Ved betalingen av påmeldingsavgiften samtykker deltakerne til disse offisielle reglene. Lag som bryter konkurransen er bundet til å gi beskjed så snart som mulig til nærmeste offisielle.